سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی


در سی‌امین نمایشگاه صنایع‌دستی که از سوم تا نهم شهریور امسال در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد،

منتظر حضور شما هستیم